Video ma szereg zastosowań w medycynie – od edukowania lekarzy po znoszenie barier psychologicznych u pacjentów. Przygotowanie video dla instytucji medycznych wiąże się jednak z szeregiem utrudnień i obostrzeń. W tym poście dzielimy się naszymi doświadczeniami z kilku ze zrealizowanych przez nas w tej branży projektów.

Video w branży medycznej

Rok 2017 obfituje u nas w projekty medyczne. Mieliśmy okazję zrealizować kilka odcinków vloga dla producenta leku na kaszel, przeprowadzić szereg transmisji na żywo z zabiegów chirurgicznych oraz przygotować film wizerunkowy dla Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu. Postanowiliśmy więc podzielić się tym co trzeba brać pod uwagę współpracując z firmami z branży healthcare.

Wyzwania produkcji filmowej

Współpraca agencji reklamowej z branżą medyczną ma wiele zakrętów i pętli. Mamy dużo szczęścia. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że do tej pory nasza współpraca ze szpitalami i klinikami przebiega wzorowo. Jednak ‚wzorowo’ w branży medycznej wygląda inaczej niż przy projektach komercyjnych! Tutaj czas płynie inaczej a wpływ jaki nasze produkcje mają na lekarzy i pacjentów jednocześnie przygniata i uskrzydla.

Czas

Pierwszym wyzwaniem jest czas. W tym przypadku jednak nie chodzi o to, że między początkiem a końcem projektu jest za mało czasu i trzeba walczyć z bardzo ciasnym harmonogramem. Nie, w przypadku branży medycznej czasu jest … za dużo – przynajmniej z punktu widzenia agencji.

Lekarze to ludzie niesamowicie zajęci. Uwierz mi, zarządzam agencją i wiem co to ‚asap’ i ‚deadline’. Jeśli ludziom z branży marketingowej wydaje się, że są przytłaczani ilością zadań, to lekarze w tym aspekcie funkcjonują w zupełnie innej lidze. Wygospodarowanie przez nich czasu na dzień zdjęciowy lub przygotowanie się do nagrań jest bardzo trudne. Co więcej, w każdej chwili lekarz może odwołać spotkanie czy nawet nagranie – ratowanie zdrowia lub życia jest zawsze ważniejsze od filmu.

 

Kolejnym aspektem ekstremalnego zapracowania lekarzy jest to, że potrzebują więcej czasu, żeby móc przeglądać materiały lub zgłaszać uwagi. Czasami trzeba uzbroić się w cierpliwość jeśli dany etap prac wymaga akceptacji klienta.

Strony trzecie

Branża medyczna jest obwarowana różnymi regulacjami prawnymi co często oznacza, że w działaniach promocyjnych/video uczestniczy kilka podmiotów, z których każdy reprezentuje swoje interesy. Bardzo ważna jest w tym przypadku rola Account Managera, który rozumie te mechanizmy i koordynuje harmonogramy oraz logistykę pracy przy projekcie dla każdej ze stron. Zrozumienie tych zależności może być początkowo trudne, jednak wiemy po swoim przykładzie, że z czasem coraz łatwiej się między nimi poruszać.

Sprzęt medyczny

W przypadku realizowania transmisji z zabiegów medycznych często konkretny sprzęt wykorzystywany do przeprowadzenia operacji jest trudno dostępny (np. jest tylko kilka sztuk w kraju). Oznacza to dla nas, że będziemy mogli przeprowadzić testy nie wcześniej niż dzień przed operacją, co z oczywistych powodów jest utrudnieniem. Ważne jest więc nie tylko doświadczenie, ale też sprzęt, który pozwoli sobie szybko poradzić z każdym wyzwaniem technicznym.

Dodatkowo sprzęt medyczny czasem może być fizycznym utrudnieniem lub wyzwaniem dla ekipy video. Realizacja transmisji w technologii 3D lub z kadrowaniem POV (z punktu widzenia chirurga, nie operatora kamery) może okazać się wymogiem z uwagi na przestrzenny charakter obrazu, który widzi chirurg, a studenci i lekarze na sali wykładowej nie lub z uwagi na to, że lekarz i sprzęt medyczny najzwyczajniej zasłaniają operatorowi kamery miejsce dokonywania zabiegu.

Stroną trzecią biorącą udział w produkcji materiałów multimedialnych w branży medycznej może też być np. producent sprzętu medycznego. Kiedy taka firma zaangażowana jest np. w produkcję filmu, którego część zdjęć odbywa się na sali operacyjnej konieczne jest zadbanie o to, żeby właściwy sprzęt był eksponowany we właściwy sposób.

Bezpieczeństwo

Kolejnym kluczowym aspektem jest bezpieczeństwo pacjenta i lekarzy. Czystość sprzętu i przygotowanie ekipy, eliminowanie lub minimalizowanie kabli zasilających i przesyłowych to bardzo ważne zagadnienia związane z zapewnieniem jak największego komfortu pracy lekarzom oraz bezpieczeństwa pacjentowi.

Podsumowując

Chociaż produkcje video związane z medycyną są trudne, zarówno produkcyjnie jak i logistycznie, wymagają specyficznego doświadczenia, zrozumienia materii i na dodatek wymagają dużo cierpliwości to na koniec należą do tych realizacji, które przynoszą nam najwięcej satysfakcji. Nie ważne bowiem czy chodzi o film mówiący o endoskopowej metodzie leczenia kręgosłupa czy o transmisję 3D z zabiegu chirurgicznego, wiemy że pomagamy lekarzom ratować zdrowie i życie pacjentów. Zwyczajnie po ludzku podziwiamy naszych pośrednich klientów – lekarzy. Mało które realizacje dają nam szansę na wywarcie ta realnego wpływu na drugiego człowieka jak kiedy słyszymy, że lekarz lepiej zrozumiał zabieg dzięki naszej transmisji live, lub że pacjent zdecydował się na operację kręgosłupa po tym jak nasz film przekonał go, że nie powinien się tej procedury obawiać.

Zaciekawił Cię artykuł i zastanawiasz się nad współpracą? Napisz do nas – odpowiemy na wszystkie pytania!